Viestinnällä vaikutat ja palvelet kohderyhmääsi

Tykkäsitkö? Näytä se myös muille.

Viestiminen ja julkaisut ovat osa avointa hallintoa

Julkishallinto tuottaa tietoa kansalaisten ja muiden organisaatioiden käyttöön. Selkeäkielisyys on alettu panostaa julkaisuissa ja muissa materiaaleissa, sillä hyvin tehdyillä materiaaleilla saadaan tyytyväisiä kansalaisia ja vähennetään muun neuvonnan tarvetta.

Tuotetun tiedon viestimisen tärkeydestä kertoo esimerkiksi valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon toimintaohjelma, jossa todetaan, että avoimen hallinnon yhteisiin periaatteisiin kuuluu vahvistaa

“kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Kerromme valmisteltavista asioista jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa”.

Selvityskistä ja tutkimuksista laadittavat selkeät esitykset ovat keino edistää avointa hallintoa.


Kokemuksen tuomalla osaamisella

Oma kokemukseni erilaisten selvitysten pohjalta laadittavien esitysten tekemisessä kurottaa useampaan suuntaan. Olen kirjouttanut kirjasia, e-kirjoja ja selvityksiä sekä viestintäsuunnitelmia toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja toisaalta tietoteknisiä ratkaisuja ja palveluja tarjoaville yrityksille ja julkishallinnolle.

Lisäksi olen ollut mukana hallinnollisten uudistusten, organisaatiouudistusten ja palveluiden uudistamisen sisältötuotannoissa ja viestinnän suunnittelussa.

Sote-puolella olen laatinut Vatesille lehtiä ja verkkosivut. Lisäksi olen kirjoittanut haastattelujen pohjalta Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen tuloksia päättäjille ja alan työntekijöille napakasti esittelevän kirjan.

ICT-puolella olen ollut viestimässä ja tekstejä tekemässä sekä palvelukokonaisuuksista että toimialan tulevaisuudennäkemyksistä ja tilannekuvauksista.


Hyödynnä sisällöt

Hyödynnä tuotettuja sisältöjä, e-kirjoja jne. sisältömarkkinoinnissa. Toisin sanoen tarjoile organisaatiosi tuottamaa tietoa eri kanavissa; Käytä niitä verkkosivuilla, Facebookissa, Twitterissä, uutiskirjeessä, tiedotteessa, kyselyssä, webinaarissa – valitse toimialallesi sopivat välineet. Näin otat sisällöt osaksi markkinointiviestintää, joka tekee organisaatiotasi tunnetuksi kohderyhmän keskuudessa.

Sisältömarkkinointi on tapa houkutella kohderyhmä tutustumaan organisaatioosi ja sen tuotteisiin ja palveluihin.


Ota yhteyttä – ensitapaaminen on aina maksuton


PARTY-hankkeen tulokset e-kirjana

Jaa tietosi käteen mahtuvana kirjasena. Julkaise se myös sähköisenä. Tämä on erinomainen tapa pitää huoli siitä, että sinulla on niin päättäjille kuin suurelle yleisöllekin tarjolla napakka tietoisku tehdystä työstä tai tutkimuksesta.

PARTY-hankkeen tulokset e-kirjana ja kirjasena.
PARTY-hankkeen tulokset e-kirjana ja kirjasena.