E-kirjat, tiivistelmät ja muut esitykset

Hyödynnä tutkimukset ja selvitykset – viesti aktiivisesti tuloksista ja vaikutat

Tutkimusaineistot hyötykäyttöön – laadi aineistoistasi ammattilaisen avulla e-kirja tai muu esitys, jotta tieto ei huku dokumenttikansioiden syövereihin.

Selvitykset, tutkimukset ja kyselyt. Kaikkia näitä tiedonkeruun muotoja tarvitaan sekä organisaation perustoiminnoissa että tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa.

E-kirja viestinnän välineenä

Tutkimuksen ja kyselyn tekeminen tai teettäminen on kuitenkin vasta alku, ne eivät itsessään riitä viestin viemiseksi eteenpäin oikeille kohderyhmille. Tiedonkeruun lisäksi tarvitaan kohdennetut viestit ja esitykset, joissa tehdyistä selvityksistä kaivetaan esiin näkemys. Raportista laadittava tiivistelmä ei aina täytä tätä tehtävää.

Nosta tulokset esille – vaikuta

Erilaiset julkaisut teetetään oman organisaation ulkopuolella usein ajan tai osaamisen puutteen vuoksi. Kolmas hyvä syy harkita ulkopuolista tekijää on ulkopäin tulevan katseen tuottamat joskus yllättävät havainnot. Esimerkiksi julkishallinnossa ei aina huomata omien palveluiden hienouksia. Joskus ongelmia on myös asiakasnäkökulman saamisessa esille.

Tutkimukset ja selvitykset hyötykäyttöön.
Tutkimukset ja selvitykset hyötykäyttöön.

Sara Communications tekee

  • PowerPoint-esitykset – esimerkiksi kyselyiden ja selvitysten tulokset.
  • E-kirjat – esimerkiksi teetetystä tutkimuksesta tai selvityksestä.
  • Ladattavat oppaat – oman tuotteen tai palvelun myyntiä tukeva ladattava opas.

Teemme myös

  • Taustaselvitykset: selvitämme esimerkiksi asiakkaiden odotukset ja toiveet muutoksen edellä. Mitä muutosviestinnältä odotetaan? Missä kanavissa viestiä halutaan?
  • Kyselyt: esimerkiksi miten prosessi etenee nyt ja mitä parannuksia siihen toivotaan.

Toimintatapamme

Hyvä viestijä osaa:  1. kuunnella asiakasta, 2. perehtyä aineistoon, 3. ideoida ja haastaa asiakasta tuotettavan esityksen sisllöstä, 4. laatia ensimmäinen versio, 5. palautekeskustelu tai tarvittaessa workshop ja 6. stilisoitu ja sisällöllisesti terävä versio esityksestä.

PowerPoint-esitykset ja muut suppeat esittelymateriaalit tehdään myös asiaan ja asiakkaan tarpeisiin perehtyen, mutta nopeammalla tahdilla.


Ota yhteyttä

Tai soita +358 40 759 7020


Tee hyvä viestintäsuunnitelma
Tee hyvä viestintäsuunnitelma